WITAMY NA NASZEJ STRONIE    

Od 01 września 2015 r. Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy wszedł w skład Zespołu Placówek Oświatowych w Leśnicy

Aktualna strona ulega wygaszeniu. Zapraszamy na stronę http://www.zpolesnica.pl/  

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną  

w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

                SOSW LEŚNICA funkcjonuje już od sześćdziesięciu lat i posiada bogate doświadczenie zarówno

w wychowaniu, opiece i kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami.

 

 

              

 

                         

 

 

  

 W skład Ośrodka wchodzi: 

                                 * Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna.                                                    

                                 * Szkoła Podstawowa Specjalna

                   * Gimnazjum Specjalne

                                       * Szkoła Przysposabiająca do Pracy

                                                     * Internat                                                      

                * Warsztaty Szkolne

       Ośrodek jest placówką o charakterze regionalnym.

Nasza Zasadnicza Szkoła Zawodowa uczestniczy w Projekcie OPOLSKIE SZKOLNICTWO ZAWODOWE BLIŻEJ RYNKU PRACY.

Jest to Projekt Unii Europejskiej dla wszystkich szkół prowadzących kształcenie zawodowe w woj. opolskim - nr  POKL.09.02.00-16-001/13.