Cele  Programu Comenius:

  • rozwijanie wśród młodzieży i kadry nauczycielskiej wiedzy o różnorodności kultur   języków europejskich oraz zrozumienia jej wartości;   

  • pomaganie młodym ludziom w nabyciu podstawowych umiejętności i kompetencji życiowych niezbędnych dla rozwoju osobistego, przyszłego zatrudnienia i aktywnego obywatelstwa europejskiego.

Nasze szkoły partnerskie w projekcie:

BUDUJEMY WSPÓLNY DOM EUROPĘ

  Niemcy:

Levanaschule Schweich

                 www.levana-schule-schweich.de

                 sfg-levana@gmx.de

Staatliches regionales Förderzentrum „Johann – Heinrich – Pestalozzi” Rudolstast

                www.fz-pestalozzi.ru.th.schule.de

                pestalozzi07407@compuserve.de

  Czechy:

Zàkladni Skola Stribro

                zsrevolucni@iol.cz

  Belgia:

Grundschule für Differenzierten Unterricht Elsenborn

               www.gdu.be.tt

              gdu.koordination@teledallin.be