Wycieczka do czeskich Střibro

w ramach projektu COMENIUS

20.04. – 24.04.2009 r.

Sprawozdanie z wycieczki do Czech